Wij nemen de verantwoordelijkheid als HSE adviseur.  Als Hoger Veiligheidskundigen bieden wij een coachende en stimulerende rol in het bewaken, coördineren en mede implementeren van het beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Uiteraard allemaal om de optimale veiligheid van uw medewerkers te waarborgen.
 
Sinds 1 januari 1994  is de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) wettelijk verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Naast de RIE is Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Het nieuwe kabinet zet groots in om te zorgen dat alle werkgevers de risico's op de werkvloer in kaart brengen, de Inspectie SZW zal hier komende tijd nauw op controleren. Bij 25 of minder werknemers mag u de RIE zelf opstellen, evenals Het plan van Aanpak. Wij staan u graag bij, bij het in kaart brengen van alle risico's.
 
Zo zorgen we voor begeleiding bij:
- Risico inventarisaties en evaluaties 
- Taak Risico Analyses
- Werkvergunningen systemen
- Incidenten en ongevallen raportages
- Veiligheidscoördinatie bij projecten
- Beoordelen van werkplannen